| หน้าแรก | webboard | รวมภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา ||:. 

 


ยินดีต้อนรับผู้มาเยือนด้วยความยินดียิ่ง


ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. 16-11-2560: ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา)
 2. 16-11-2560: ราคากลางครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด(แอร์)
 3. 16-11-2560: ราคากลางครุภัณฑ์สำนักงาน
 4. 07-11-2560: ราคากลางวัสดุหนังสือพิมพ์
 5. 24-10-2560: ผู้ชนะโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร คสล.1 ชั้น(อาคารสำนักงานเดิม)
 6. 19-10-2560: ราคากลาง,โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร (อาคารสำนักงานเดิม)
 7. 16-10-2560: แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2561
 8. 16-10-2560: ตรวจสอบพัสดุประจำปี 2560
 9. 03-10-2560: ประกาศข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2561
 10. 02-10-2560: ประกาศราคากลาง,ตารางปปช.(หนังสือพิมพ์)
 11. ดูทั้งหมด


หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
แจ้งประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/ว2536 16/11/2560 20/11/2560
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และนำเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินและเงินฝากคลังแทนส่วนราชการเจ้าของรายได้
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/ว2535 16/11/2560 20/11/2560
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 33 ประจำปี พ.ศ.2560 สน.คท. มท 0808.3/ว2569 20/11/2560 20/11/2560
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 กพส. มท 0810.4/ว2568 20/11/2560 20/11/2560
ระบุพิกัดในระบบ latitude/longitude ของบ่อกำจัดขยะเจ้าภาพ Cluster กพส. มท 0810.5/ว2553 17/11/2560 17/11/2560
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด กศ. มท 0816.3/ว2485 13/11/2560 17/11/2560
ดูทั้งหมด    

นายเจตนิพิฐ เชาว์วชิระนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ

สำหรับเจ้าหน้าที่  :
ชื่อผู้ใช้ : 
รหัสผ่าน :
 
 
 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จังหวัดขอนแก่น
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
โปรแกรมอ่านเอกสาร PDF
 
 
 
www.koodtart.org  © copy right All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537  
| หน้าแรก | webboard | รวมภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา