| หน้าแรก | webboard | รวมภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา ||:. 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 1. 08-07-2559: รายงานผลการพิจารณา ,ขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ โครงหลังคาเหล็ก ศพด.บ้านสะอาด ม.4,5
 2. 05-07-2559: ราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โครงหลังคาเหล็ก ม.8,14 ,วันสถานที่ยื่นซอง
 3. 05-07-2559: ราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โครงหลังคาเหล็ก ม.4,5 ,วันสถานที่ยื่นซอง
 4. 17-06-2559: รายงานผลการพิจารณา ,ขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ภายในหมู่บ้าน)บ้านหัวนาหม่อ หมู่ที่ 15 จำนวน 3 จุด
 5. 17-06-2559: รายงานผลการพิจารณา ,ขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.กุดธาตุ
 6. 08-06-2559: โครงดารก่อสร้างถนน คสล.(ภายในหมู่บ้าน) บ้านหัวนาหม่อ หมู่ที่ 15 จำนวน 3 จุด ขอยื่นเสนอราคา,รายงานขอจ้าง,ประกาศราคากลาง
 7. 07-06-2559: โครงการต่อเติมอาคารองค์การบริหารส่วนตำบล,ประกาศราคากลาง,รายงานขอจ้าง,ขอเชิญยื่นซองเสนอราคา
 8. 03-06-2559: ประชาสัมพันธ์ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ภายในหมู่บ้าน) บ้านหัวนาหม่อ หมู่ที่ 15 (90)
 9. 03-06-2559: ประชาสัมพันธ์ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ภายในหมู่บ้าน) บ้านหัวนาหม่อ หมู่ที่ 15
 10. 03-06-2559: ประชาสัมพันธ์ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน(ขยายผิวจราจร) บ้านหัวนาหม่อ หมู่ที่ 15
 11. 17-05-2559: ประกาศผู้ชนะโครงการขุดลอกห้วยกุดกลางดง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 8,14
 12. 16-05-2559: รายชื้อผู้มาซื้อแบบสอบราคาโครงการขุดลอกห้วยกุดกลางดง บ้านหนองแวง หมูที่ 8,14
 13. 27-04-2559: ประกาศตกลงราคา ของ อบต.กุดธาตุโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ2559 โครงการปรับปรุงซ่่อมแซมถนนลูกรังสู่แหล่งเกษตรโดยการลงหินคลุก บ้านหนองแวง ม.8
 14. 27-04-2559: ประกาศตกลงราคา ของ อบต.กุดธาตุโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ2559 โครงการปรับปรุงซ่่อมแซมถนนลูกรังสู่แหล่งเกษตรโดยการลงหินคลุก บ้านหนองแวง ม.14
 15. 26-04-2559: เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่7/2559 โครงการขุดลอกห้วยกุดกลางดง บ้านหนองแวง ม.8,14
 16. 22-03-2559: ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการหอถังสูงประปาบาดาลบ้านสะอาด ม.4
 17. 22-03-2559: ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำโดยการยกระดับคับครองพร้อมคาดคอนกรีต บ้านกุดธาตุ ม.2
 18. 22-03-2559: ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดลอกบึงน้อยห้วยไผ่ บ้านโคกนาฝาย ม.10
 19. 21-03-2559: โครงการก่อสร้างหอถังสูงประปาบาดาล ขนาดความจุ 10 ลบ.ม. พร้อมขุดวางท่อประปา ขนาด 2 ความยาว 12 เมตร บ้านสะอาด ม.5
 20. 21-03-2559: โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ภายในหมู่บ้าน) บ้านโคกนาฝาย ม.10
 21. 21-03-2559: โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล องค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ
 22. 21-03-2559: โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม บ้านโนนนกทา ม.16
 23. 21-03-2559: โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านกุดธาตุน้อย ม.12
 24. 21-03-2559: โครงการก่อสร้างหอถังสูงประปาบาดาล ขนาดความจุ 10 ลบ.ม. พร้อมขุดวางท่อประปา ขนาดความยาว 300 เมตร บ้านโคกนาฝาย ม.10
 25. 15-03-2559: รายชื่อผู้มาขอรับเอกสารขายแบบตามโครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำ บ้านกุดธาตุ หมู่ที่ 2 ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ 4/2559 (516,000.-บาท) ระหว่างวันที่ 19 ก.พ. 59 - 11 มี.ค. 59 จำนวน 8 ราย
 26. 15-03-2559: รายชื่อผู้มาขอรับเอกสารขายแบบตามโครงการ ก่อสร้างประปาบาดาล บ้านสะอาด หมู่ที่ 4 ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ 6/2559 (512,000.-บาท) ระหว่างวันที่ 19 ก.พ. 59 - 11 มี.ค. 59 จำนวน 9 ราย
 27. 15-03-2559: รายชื่อผู้มาขอรับเอกสารขายแบบตามโครงการ ขุดลอกบึงน้อยห้วยไผ่ บ้านโคก หมู่ที่ 10 ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ 5/2559 (897,000.-บาท) ระหว่างวันที่ 19 ก.พ. 59 - 11 มี.ค. 59 จำนวน 16 ราย
 28. 19-02-2559: เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 6/2559 โครงการก่อสร้างหอถังสูงประปาบาดาล บ้านสะอาด ม.4
 29. 19-02-2559: เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 4/2559 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำ(คลองดิน)
 30. 19-02-2559: เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 5/2559 โครงการขุดลอกบึงน้อยห้วยไผ่
 31. <<:  < [2][3][4][5] page::6 [7][8][9][10] >  :>>
 
www.koodtart.org  © copy right All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537  
| หน้าแรก | webboard | รวมภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา