| หน้าแรก | webboard | รวมภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา ||:. 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 1. 21-07-2558: คู่มือประชาชนการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 2. 21-07-2558: คู่มือประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์
 3. 21-07-2558: คู่มือประชาชนการขออนุญาตประกอบการเก็บขนสิ่งปฏิกูล
 4. 21-07-2558: คู่มือประชาชนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 5. 21-07-2558: คู่มือประชาชนการรับชำระภาษีป้าย
 6. 21-07-2558: คู่มือประชาชนการขออนุญาตสถานที่จำหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร
 7. 21-07-2558: คู่มือประชาชนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
 8. 21-07-2558: คู่มือประชาชนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
 9. 21-07-2558: คู่มือประชาชนการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
 10. 21-07-2558: คู่มือประชาชนการขออนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 11. 21-07-2558: คู่มือประชาชนการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
 12. 20-07-2558: ประกาศสอบราคาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ
 13. 14-07-2558: ประกาศสอบราคาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ
 14. 03-07-2558: ประกาศสอบราคาขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ จำนวน 5 โครงการ
 15. 17-06-2558: อบต.กุดธาตุ จะออกรับขึ้นทะเบียน ผู้สูงอายุที่เกิดก่อน วันที่ 1 ตุลา 2499 และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2559
 16. 15-06-2558: 12552
 17. 15-06-2558: ประกาศสอบราคาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ ปี 2557
 18. 12-06-2558: ประกาศยกเลิกสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ 3
 19. 05-06-2558: ประกาศสอบราคาด้สอบราคาครุภัณฑ์เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้าบ้านหัวนาหม่อ 1 บ้านหนองแวง หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 14 ดังนี้
 20. 05-06-2558: ขอยกเลิกประกาศ สอบราคา วันที่ 20 พฤษภาคม
 21. 26-05-2558: ประกาศสอบราคาขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ
 22. 21-05-2558: ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ
 23. 21-05-2558: ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ
 24. 21-05-2558: ประชาสัมพันธ์เรื่องกำหนดระยะเวลาการเสียภาษี ปี 2557
 25. 19-05-2558: ประกาศสอบราคาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ
 26. 29-01-2558: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ E-Auction
 27. 29-01-2558: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ
 28. 19-11-2557: ประกาศการชำระภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ ประจำปี 2558
 29. 15-10-2557: ประกาศสอบราคาจ้างเหมาสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดฝธาตุ
 30. 22-07-2557: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ เรื่อง สอบราคาถนน คสล.
 31. <<:  < [6][7][8][9] page::10 [11] >  :>>
 
www.koodtart.org  © copy right All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537  
| หน้าแรก | webboard | รวมภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา