| หน้าแรก | webboard | รวมภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา ||:. 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 1. 10-03-2560: ผู้ชนะในการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน
 2. 09-03-2560: ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ(ภายในหมู่บ้าน)บ้านโนนลาน ม.6
 3. 09-03-2560: ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น
 4. 09-03-2560: ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า สถานีสูบน้ำหัวนาหม่อ 2
 5. 28-02-2560: ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกประมูลงาจ้าง ตามโครงการขุดลอกห้วยผาแดง ม.16
 6. 28-02-2560: ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกประมูลงาจ้าง ตามโครงการขุดลอกลำห้วยพอง ม.2
 7. 28-02-2560: ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกประมูลงาจ้าง ตามโครงการขุดลอกบุ้งคล้า ม.3
 8. 28-02-2560: ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกประมูลงาจ้าง ตามโครงการขุดลอกบึงเก่า ม.7,15
 9. 28-02-2560: ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกประมูลงาจ้าง ตามโครงการขุดลอกบึงน้อยห้วยไผ่ ม.10
 10. 28-02-2560: ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกประมูลงานจ้าง ตามโครงการขุดลอกฝายแดง(ตอนบน) ม.9
 11. 22-02-2560: ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
 12. 21-02-2560: ประกาศผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกประมูลงาจ้าง และวันเวลา ประมูลงานจ้าง ตามโครงการขุดลอกห้วยผาแดง ม.16
 13. 21-02-2560: ประกาศผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกประมูลงาจ้าง และวันเวลา ประมูลงานจ้าง ตามโครงการขุดลอกบุ้งคล้า ม.3
 14. 21-02-2560: ประกาศผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกประมูลงาจ้าง และวันเวลา ประมูลงานจ้าง ตามโครงการขุดลอกลำห้วยพอง ม.2
 15. 21-02-2560: ประกาศผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกประมูลงาจ้าง และวันเวลา ประมูลงานจ้าง ตามโครงการขุดลอกบึงน้อยห้วยไผ่ ม.10
 16. 21-02-2560: ประกาศผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกประมูลงาจ้าง และวันเวลา ประมูลงานจ้าง ตามโครงการขุดลอกบึงเก่า ม.7,15
 17. 21-02-2560: ประกาศผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกประมูลงาจ้าง และวันเวลา ประมูลงานจ้าง ตามโครงการขุดลอกฝายแดง(ตอนบน) ม.9
 18. 15-02-2560: ประกาศการเปิดเผยราคากลางรถบรรทุก(ดีเซล) ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ
 19. 15-02-2560: ประกาศผู้ชนะโครงการเททับคอนกรีตเดิม บ้านหัวนาหม่อ หมู่ที่ 7,15
 20. 14-02-2560: ราคากลางเททับคอนกรีตเดิม
 21. 25-01-2560: ประกาศเอกสารประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E9/60
 22. 25-01-2560: ประกาศเอกสารประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E8/60
 23. 25-01-2560: ประกาศเอกสารประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E7/60
 24. 25-01-2560: ประกาศเอกสารประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E6/60
 25. 25-01-2560: ประกาศเอกสารประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E5/60
 26. 25-01-2560: ประกาศเอกสารประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E4/60
 27. 24-01-2560: ประกาศผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
 28. 18-01-2560: ราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยผาแดง บ้านโนนนกทา หมู่ที่ 16
 29. 18-01-2560: ราคากลางโครงการขุดลอกบึงน้อยห้วยไผ่ บ้านโคกนาฝาย หมู่ที่ 10
 30. 18-01-2560: ราคากลางโครงการขุดลอกฝายบัวแดงบ(ตอนยน) บ้านนาดี หมู่ที่ 9
 31. <<:  < [1] page::2 [3][4][5][6] >  :>>
 
www.koodtart.org  © copy right All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537  
| หน้าแรก | webboard | รวมภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา