| หน้าแรก | webboard | รวมภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา ||:. 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 1. 08-06-2560: เปิดเผยราคากลาง ,ตารางปปช.,รายงานขอจ้าง,ผู้เสนอราคา ตามโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารห้องประชุม อตบ. บ้านหัวนาหม่อ ม.15
 2. 08-06-2560: เปิดเผยราคากลาง ,ตารางปปช.,รายงานขอจ้าง,ผู้เสนอราคา ตามโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์โครงหลังคาเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหัวนาหม่อ ม.15
 3. 18-05-2560: test web
 4. 11-04-2560: ประกาศผู้ชนะ,ผู้ยื่นเอกสาร,ผู้ขอรับเอกสาร ตามโครงการขุดลอกบึงเก่า
 5. 16-03-2560: ประกาศสอบราคาโครงการขุดลอกบึงเก่า
 6. 14-03-2560: ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น
 7. 14-03-2560: ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ(ภายในหมู่บ้าน) หมู่ที่ 6
 8. 14-03-2560: ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า หัวนาหม่อ 2
 9. 10-03-2560: ผู้ชนะในการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน
 10. 09-03-2560: ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ(ภายในหมู่บ้าน)บ้านโนนลาน ม.6
 11. 09-03-2560: ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น
 12. 09-03-2560: ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า สถานีสูบน้ำหัวนาหม่อ 2
 13. 28-02-2560: ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกประมูลงาจ้าง ตามโครงการขุดลอกห้วยผาแดง ม.16
 14. 28-02-2560: ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกประมูลงาจ้าง ตามโครงการขุดลอกลำห้วยพอง ม.2
 15. 28-02-2560: ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกประมูลงาจ้าง ตามโครงการขุดลอกบุ้งคล้า ม.3
 16. 28-02-2560: ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกประมูลงาจ้าง ตามโครงการขุดลอกบึงเก่า ม.7,15
 17. 28-02-2560: ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกประมูลงาจ้าง ตามโครงการขุดลอกบึงน้อยห้วยไผ่ ม.10
 18. 28-02-2560: ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกประมูลงานจ้าง ตามโครงการขุดลอกฝายแดง(ตอนบน) ม.9
 19. 22-02-2560: ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
 20. 21-02-2560: ประกาศผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกประมูลงาจ้าง และวันเวลา ประมูลงานจ้าง ตามโครงการขุดลอกห้วยผาแดง ม.16
 21. 21-02-2560: ประกาศผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกประมูลงาจ้าง และวันเวลา ประมูลงานจ้าง ตามโครงการขุดลอกบุ้งคล้า ม.3
 22. 21-02-2560: ประกาศผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกประมูลงาจ้าง และวันเวลา ประมูลงานจ้าง ตามโครงการขุดลอกลำห้วยพอง ม.2
 23. 21-02-2560: ประกาศผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกประมูลงาจ้าง และวันเวลา ประมูลงานจ้าง ตามโครงการขุดลอกบึงน้อยห้วยไผ่ ม.10
 24. 21-02-2560: ประกาศผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกประมูลงาจ้าง และวันเวลา ประมูลงานจ้าง ตามโครงการขุดลอกบึงเก่า ม.7,15
 25. 21-02-2560: ประกาศผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกประมูลงาจ้าง และวันเวลา ประมูลงานจ้าง ตามโครงการขุดลอกฝายแดง(ตอนบน) ม.9
 26. 15-02-2560: ประกาศการเปิดเผยราคากลางรถบรรทุก(ดีเซล) ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ
 27. 15-02-2560: ประกาศผู้ชนะโครงการเททับคอนกรีตเดิม บ้านหัวนาหม่อ หมู่ที่ 7,15
 28. 14-02-2560: ราคากลางเททับคอนกรีตเดิม
 29. 25-01-2560: ประกาศเอกสารประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E9/60
 30. 25-01-2560: ประกาศเอกสารประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E8/60
 31. <<:  < [1] page::2 [3][4][5][6] >  :>>
 
www.koodtart.org  © copy right All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537  
| หน้าแรก | webboard | รวมภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา