| หน้าแรก | webboard | รวมภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา ||:. 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 1. 14-07-2560: โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านหัวนาหม่อ ม.7
 2. 07-07-2560: ผู้ชนะโครงการปรับปรุงบ้านพักพนักงาน อบต.กุดธาตุ
 3. 07-07-2560: ผู้ชนะโครงการปรับปรุงอาคารห้องป้องกันและบรรเทาสาธารภัย(ศูนย์ OTOPอบต.เดิม)
 4. 05-07-2560: ราคากลางโครงการปรับปรุงบ้านพักพนักงาน อบต.กุดธาตุ
 5. 05-07-2560: ราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารห้องป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(OTOP อบต.เดิม)
 6. 14-06-2560: ผู้ชนะโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตพร้อมประตูเข้า-ออก ศพด.บ้านนาดี บ้านโนนนกทา ม.16
 7. 14-06-2560: ผู้ชนะโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์โครงหลังคาเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหัวนาหม่อ ม.15
 8. 14-06-2560: ผู้ชนะโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารห้องประชุม อตบ. บ้านหัวนาหม่อ ม.15
 9. 14-06-2560: ผู้ชนะโครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเด็ก บ้านกุดธาตุ ม.2
 10. 08-06-2560: เปิดเผยราคากลาง ,ตารางปปช.,รายงานขอจ้าง,ผู้เสนอราคา ตามโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตพร้อมประตูเข้า-ออก ศพด.บ้านนาดี บ้านโนนนกทา ม.16
 11. 08-06-2560: เปิดเผยราคากลาง ,ตารางปปช.,รายงานขอจ้าง,ผู้เสนอราคา ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเด็ก บ้านกุดธาตุ ม.2
 12. 08-06-2560: เปิดเผยราคากลาง ,ตารางปปช.,รายงานขอจ้าง,ผู้เสนอราคา ตามโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารห้องประชุม อตบ. บ้านหัวนาหม่อ ม.15
 13. 08-06-2560: เปิดเผยราคากลาง ,ตารางปปช.,รายงานขอจ้าง,ผู้เสนอราคา ตามโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์โครงหลังคาเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหัวนาหม่อ ม.15
 14. 18-05-2560: test web
 15. 11-04-2560: ประกาศผู้ชนะ,ผู้ยื่นเอกสาร,ผู้ขอรับเอกสาร ตามโครงการขุดลอกบึงเก่า
 16. 16-03-2560: ประกาศสอบราคาโครงการขุดลอกบึงเก่า
 17. 14-03-2560: ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น
 18. 14-03-2560: ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ(ภายในหมู่บ้าน) หมู่ที่ 6
 19. 14-03-2560: ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า หัวนาหม่อ 2
 20. 10-03-2560: ผู้ชนะในการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน
 21. 09-03-2560: ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ(ภายในหมู่บ้าน)บ้านโนนลาน ม.6
 22. 09-03-2560: ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น
 23. 09-03-2560: ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า สถานีสูบน้ำหัวนาหม่อ 2
 24. 28-02-2560: ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกประมูลงาจ้าง ตามโครงการขุดลอกห้วยผาแดง ม.16
 25. 28-02-2560: ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกประมูลงาจ้าง ตามโครงการขุดลอกลำห้วยพอง ม.2
 26. 28-02-2560: ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกประมูลงาจ้าง ตามโครงการขุดลอกบุ้งคล้า ม.3
 27. 28-02-2560: ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกประมูลงาจ้าง ตามโครงการขุดลอกบึงเก่า ม.7,15
 28. 28-02-2560: ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกประมูลงาจ้าง ตามโครงการขุดลอกบึงน้อยห้วยไผ่ ม.10
 29. 28-02-2560: ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกประมูลงานจ้าง ตามโครงการขุดลอกฝายแดง(ตอนบน) ม.9
 30. 22-02-2560: ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
 31. <<:  < [1] page::2 [3][4][5][6] >  :>>
 
www.koodtart.org  © copy right All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537  
| หน้าแรก | webboard | รวมภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา