| หน้าแรก | webboard | รวมภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา ||:. 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 1. 18-01-2561: จัดซื้อครุภัรฑ์ถังเคมีดับเพลิง(สำนักปลัด)
 2. 04-01-2561: ประชาสัมพันธ์เรื่องกำหนดระยะเวลาการเสียภาษี ประจำปี 2561
 3. 29-12-2560: ราคากลางครุภัณฑ์สำนักงานกองการศึกษา
 4. 22-12-2560: ราคากลางครุภัณฑ์สำนักงานกองการศึกษา
 5. 21-12-2560: ราคากลางชุดเครื่องเล่นสนามกลางเเจ้ง
 6. 06-12-2560: ราคากลางก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโดพนแพง บ้านหนองแวง ม.8,14
 7. 06-12-2560: ราคากลางซ่อมแวฒถนนลูกรังสู่แหล่งเกษตร (สายไไปสถานีสูฐน้ำ) บ้านสะอาด ม.4,5
 8. 06-12-2560: ราคากลางปรับปรุงต่อเติมอาคารเอกนประสงค์ คสล. 1ชั้น อบต.
 9. 06-12-2560: ราคากลางก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหัวนาหม่อ ม.7,15
 10. 06-12-2560: ราคากลางขุดวางท่อระบายน้ำ คสล.ปากลิ้นราง (ชั้น )3 จำนวน 6 ท่อน บ้านโนนนกทา ม.16
 11. 04-12-2560: ราคากลางอาหารเสริมนม
 12. 29-11-2560: ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.10
 13. 24-11-2560: ราคากลางซ่อมแซมถนนลาดยางสายวัดป่าม.6และซ่อมแซมคลองส่งน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า(สถานีหัวนาหม่อ 2) ม.6
 14. 24-11-2560: ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.8,14
 15. 24-11-2560: ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.1,2,3,9,12,13,16
 16. 24-11-2560: ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.4,5,6,7,11,15
 17. 16-11-2560: ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา)
 18. 16-11-2560: ราคากลางครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด(แอร์)
 19. 16-11-2560: ราคากลางครุภัณฑ์สำนักงาน
 20. 07-11-2560: ราคากลางวัสดุหนังสือพิมพ์
 21. 24-10-2560: ผู้ชนะโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร คสล.1 ชั้น(อาคารสำนักงานเดิม)
 22. 19-10-2560: ราคากลาง,โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร (อาคารสำนักงานเดิม)
 23. 16-10-2560: แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2561
 24. 16-10-2560: ตรวจสอบพัสดุประจำปี 2560
 25. 03-10-2560: ประกาศข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2561
 26. 02-10-2560: ประกาศราคากลาง,ตารางปปช.(หนังสือพิมพ์)
 27. 28-09-2560: ประกาศเจตจำนง อบต.กุดธาตุ
 28. 05-09-2560: ประกาศผู้ชนะตามเอกสารสอบราคาเลขที่ 8/2560,ผู้เสนอราคาและผู้ซื้อแบบ
 29. 21-08-2560: ประเอกสารสอบราคาเลขที่8/2560. ,และราคากลาง
 30. 08-08-2560: ประกาศผู้ชนะเอกสารสอบราคาเลขที่ 7/2560,ทะเบียนรับซอง,ทะเบียนคุมขายแบบ
 31. <<:  < [1] page::2 [3][4][5][6] >  :>>
 
www.koodtart.org  © copy right All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537  
| หน้าแรก | webboard | รวมภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา