| หน้าแรก | webboard | รวมภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา ||:. 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 1. 21-02-2560: ประกาศผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกประมูลงาจ้าง และวันเวลา ประมูลงานจ้าง ตามโครงการขุดลอกห้วยผาแดง ม.16
 2. 21-02-2560: ประกาศผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกประมูลงาจ้าง และวันเวลา ประมูลงานจ้าง ตามโครงการขุดลอกบุ้งคล้า ม.3
 3. 21-02-2560: ประกาศผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกประมูลงาจ้าง และวันเวลา ประมูลงานจ้าง ตามโครงการขุดลอกลำห้วยพอง ม.2
 4. 21-02-2560: ประกาศผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกประมูลงาจ้าง และวันเวลา ประมูลงานจ้าง ตามโครงการขุดลอกบึงน้อยห้วยไผ่ ม.10
 5. 21-02-2560: ประกาศผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกประมูลงาจ้าง และวันเวลา ประมูลงานจ้าง ตามโครงการขุดลอกบึงเก่า ม.7,15
 6. 21-02-2560: ประกาศผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกประมูลงาจ้าง และวันเวลา ประมูลงานจ้าง ตามโครงการขุดลอกฝายแดง(ตอนบน) ม.9
 7. 15-02-2560: ประกาศการเปิดเผยราคากลางรถบรรทุก(ดีเซล) ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ
 8. 15-02-2560: ประกาศผู้ชนะโครงการเททับคอนกรีตเดิม บ้านหัวนาหม่อ หมู่ที่ 7,15
 9. 14-02-2560: ราคากลางเททับคอนกรีตเดิม
 10. 25-01-2560: ประกาศเอกสารประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E9/60
 11. 25-01-2560: ประกาศเอกสารประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E8/60
 12. 25-01-2560: ประกาศเอกสารประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E7/60
 13. 25-01-2560: ประกาศเอกสารประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E6/60
 14. 25-01-2560: ประกาศเอกสารประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E5/60
 15. 25-01-2560: ประกาศเอกสารประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E4/60
 16. 24-01-2560: ประกาศผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
 17. 18-01-2560: ราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยผาแดง บ้านโนนนกทา หมู่ที่ 16
 18. 18-01-2560: ราคากลางโครงการขุดลอกบึงน้อยห้วยไผ่ บ้านโคกนาฝาย หมู่ที่ 10
 19. 18-01-2560: ราคากลางโครงการขุดลอกฝายบัวแดงบ(ตอนยน) บ้านนาดี หมู่ที่ 9
 20. 18-01-2560: ราคากลางโครงการขุดลอกบึงเก่า บ้านหัวนาหม่อ หมู่ที่ 7,15
 21. 18-01-2560: ราคากลางโครงการขุดลอกบุ่งคล้า บ้านหัวภู หมู่ที่ 3
 22. 18-01-2560: ราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยพองหลง บ้านกุดธาตุ หมู่ที่ 2
 23. 06-01-2560: ประชาสัมพันธ์เรื่องกำหนดระยะเวลาการเสียภาษี ปี 2560
 24. 23-12-2559: ประกาศผู้ชนะโครงการต่อเติมโรงจอดรถและลานจอดรถ อบต.
 25. 21-12-2559: ประกาศผู้ชนะประมูลงานจ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.(ภายในหมู่บ้าน) สายซ่งพระ หมู่ที่ 11
 26. 21-12-2559: ประกาศผู้ชนะประมูลงานจ้างโครงการอาคาร คสล.2 ชั้น ที่ทำการอบต.
 27. 21-12-2559: ประกาศผู้ชนะประมูลงานจ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.(ภายในหมู่บ้าน) หมู่ที่ 8
 28. 19-12-2559: กำหนดยื่นซองและเปิดเผยราคากลางโครงการต่อโรงจอดรถ ที่ทำการ อบต.กุดธาตุ
 29. 15-12-2559: ประกาศผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกประมูลด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างถนน คสล. ม.11
 30. 15-12-2559: ประกาศผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกประมูลด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างถนน คสล. ม.8
 31. <<:  < [1][2] page::3 [4][5][6][7] >  :>>
 
www.koodtart.org  © copy right All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537  
| หน้าแรก | webboard | รวมภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา