| หน้าแรก | webboard | รวมภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา ||:. 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 1. 25-01-2560: ประกาศเอกสารประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E7/60
 2. 25-01-2560: ประกาศเอกสารประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E6/60
 3. 25-01-2560: ประกาศเอกสารประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E5/60
 4. 25-01-2560: ประกาศเอกสารประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E4/60
 5. 24-01-2560: ประกาศผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
 6. 18-01-2560: ราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยผาแดง บ้านโนนนกทา หมู่ที่ 16
 7. 18-01-2560: ราคากลางโครงการขุดลอกบึงน้อยห้วยไผ่ บ้านโคกนาฝาย หมู่ที่ 10
 8. 18-01-2560: ราคากลางโครงการขุดลอกฝายบัวแดงบ(ตอนยน) บ้านนาดี หมู่ที่ 9
 9. 18-01-2560: ราคากลางโครงการขุดลอกบึงเก่า บ้านหัวนาหม่อ หมู่ที่ 7,15
 10. 18-01-2560: ราคากลางโครงการขุดลอกบุ่งคล้า บ้านหัวภู หมู่ที่ 3
 11. 18-01-2560: ราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยพองหลง บ้านกุดธาตุ หมู่ที่ 2
 12. 06-01-2560: ประชาสัมพันธ์เรื่องกำหนดระยะเวลาการเสียภาษี ปี 2560
 13. 23-12-2559: ประกาศผู้ชนะโครงการต่อเติมโรงจอดรถและลานจอดรถ อบต.
 14. 21-12-2559: ประกาศผู้ชนะประมูลงานจ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.(ภายในหมู่บ้าน) สายซ่งพระ หมู่ที่ 11
 15. 21-12-2559: ประกาศผู้ชนะประมูลงานจ้างโครงการอาคาร คสล.2 ชั้น ที่ทำการอบต.
 16. 21-12-2559: ประกาศผู้ชนะประมูลงานจ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.(ภายในหมู่บ้าน) หมู่ที่ 8
 17. 19-12-2559: กำหนดยื่นซองและเปิดเผยราคากลางโครงการต่อโรงจอดรถ ที่ทำการ อบต.กุดธาตุ
 18. 15-12-2559: ประกาศผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกประมูลด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างถนน คสล. ม.11
 19. 15-12-2559: ประกาศผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกประมูลด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างถนน คสล. ม.8
 20. 15-12-2559: ประกาศผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกประมูลด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างอาคาร คสล.ชั้น2
 21. 01-12-2559: ประกาศผู้ชนะและรายงานผลการประมูลราคาโครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง
 22. 29-11-2559: ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ
 23. 29-11-2559: ประกาศผู้ชนะปรับปรุงซ่อมแซมรั้วองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ(ด้านทิศตะวันตก) พร้อมติดตั้งประตูทางเข้า –ออก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ
 24. 29-11-2559: ประกาศผู้ชนะเสนอราคาตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ภายในหมู่บ้าน) บ้านหัวนาหม่อ หมู่ที่ 15
 25. 29-11-2559: ประกาศผู้ชนะขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
 26. 18-11-2559: ประกาศผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกประมูลซื้อด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
 27. 18-11-2559: เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงรั้ว อบต.กุดธาตุ
 28. 18-11-2559: เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.กุดธาตุ
 29. 18-11-2559: เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ภายในหมู่บ้าน) บ้านหัวนาหม่อ ม.15
 30. 17-11-2559: ทะเบียนรับซองประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ E1/2560
 31. <<:  < [1][2] page::3 [4][5][6][7] >  :>>
 
www.koodtart.org  © copy right All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537  
| หน้าแรก | webboard | รวมภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา