| หน้าแรก | webboard | รวมภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา ||:. 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 1. 06-01-2560: ประชาสัมพันธ์เรื่องกำหนดระยะเวลาการเสียภาษี ปี 2560
 2. 23-12-2559: ประกาศผู้ชนะโครงการต่อเติมโรงจอดรถและลานจอดรถ อบต.
 3. 21-12-2559: ประกาศผู้ชนะประมูลงานจ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.(ภายในหมู่บ้าน) สายซ่งพระ หมู่ที่ 11
 4. 21-12-2559: ประกาศผู้ชนะประมูลงานจ้างโครงการอาคาร คสล.2 ชั้น ที่ทำการอบต.
 5. 21-12-2559: ประกาศผู้ชนะประมูลงานจ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.(ภายในหมู่บ้าน) หมู่ที่ 8
 6. 19-12-2559: กำหนดยื่นซองและเปิดเผยราคากลางโครงการต่อโรงจอดรถ ที่ทำการ อบต.กุดธาตุ
 7. 15-12-2559: ประกาศผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกประมูลด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างถนน คสล. ม.11
 8. 15-12-2559: ประกาศผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกประมูลด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างถนน คสล. ม.8
 9. 15-12-2559: ประกาศผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกประมูลด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างอาคาร คสล.ชั้น2
 10. 01-12-2559: ประกาศผู้ชนะและรายงานผลการประมูลราคาโครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง
 11. 29-11-2559: ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ
 12. 29-11-2559: ประกาศผู้ชนะปรับปรุงซ่อมแซมรั้วองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ(ด้านทิศตะวันตก) พร้อมติดตั้งประตูทางเข้า –ออก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ
 13. 29-11-2559: ประกาศผู้ชนะเสนอราคาตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ภายในหมู่บ้าน) บ้านหัวนาหม่อ หมู่ที่ 15
 14. 29-11-2559: ประกาศผู้ชนะขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
 15. 18-11-2559: ประกาศผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกประมูลซื้อด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
 16. 18-11-2559: เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงรั้ว อบต.กุดธาตุ
 17. 18-11-2559: เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.กุดธาตุ
 18. 18-11-2559: เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ภายในหมู่บ้าน) บ้านหัวนาหม่อ ม.15
 19. 17-11-2559: ทะเบียนรับซองประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ E1/2560
 20. 11-11-2559: เปิดเผยราคากลางในการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุกภายในหมู่บ้านและสู่แหล่งเกษตรในเขตตำบลกุดธาตุ หมู่ที่ 1-16
 21. 11-11-2559: เปิดเผยราคากลางในการก่อสร้างถนน คสล.(ภายในหมู่บ้าน) บ้านโคกนาฝาย หมู่ที่ 10
 22. 11-11-2559: ประกาศผู้ให้บริการตลาดกลางิเล็กทรอนิกส์
 23. 09-11-2559: ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
 24. 08-11-2559: ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จำนวน 3 โครงการ
 25. 02-11-2559: เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E1/2560
 26. 28-10-2559: ราคากลางการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง
 27. 26-10-2559: แผนการจัดหาพัสดุและแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 และรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง 2559
 28. 26-10-2559: รายงานการตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2559
 29. 26-10-2559: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2559
 30. 16-09-2559: โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบฝาเหล็ก(ภายในหมู่บ้าน) บ้านกุดธาตุ หมู่ที่ 1
 31. <<:  < [1][2] page::3 [4][5][6][7] >  :>>
 
www.koodtart.org  © copy right All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537  
| หน้าแรก | webboard | รวมภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา