| หน้าแรก | webboard | รวมภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา ||:. 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 1. 08-08-2560: ประกาศผู้ชนะเอกสารสอบราคาเลขที่ 6/2560,ทะเบียนรับซอง,ทะเบียนคุมขายแบบ
 2. 08-08-2560: ประกาศผู้ชนะเอกสารสอบราคาเลขที่ 5/2560,ทะเบียนรับซอง,ทะเบียนคุมขายแบบ
 3. 08-08-2560: ประกาศผู้ชนะเอกสารสอบราคาเลขที่ 4/2560,ทะเบียนรับซอง,ทะเบียนคุมขายแบบ
 4. 08-08-2560: ประกาศผู้ชนะเอกสารสอบราคาเลขที่ 3/2560,ทะเบียนรับซอง,ทะเบียนคุมขายแบบ
 5. 08-08-2560: ประกาศผู้ชนะเอกสารสอบราคาเลขที่ 2/2560,ทะเบียนรับซอง,ทะเบียนคุมขายแบบ
 6. 24-07-2560: ผู้ชนะโครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเด็ก บ้านสะอาด ม.4,5
 7. 24-07-2560: ผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน คสล.(ภายในหมู่บ้าน) บ้านหัวนาหม่อ ม.7
 8. 24-07-2560: ผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน คสล.(ภายในหมู่บ้าน) บ้านโนนลาน ม.6
 9. 19-07-2560: ราคากลางก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสะอาด ม.4,5
 10. 19-07-2560: ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.(ภายในหมู่บ้าน) บ้านหัวนาหม่อ ม.7
 11. 19-07-2560: ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.(ภายในหมู่บ้าน) บ้านโนนลาน ม.6
 12. 14-07-2560: โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไปฐานบั้งไฟ(คุ้มทรัพย์เจริญ) บ้านสะอาด ม.5
 13. 14-07-2560: โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ภายในหมู่บ้าน) บ้านกุดธาตุน้อย ม.12
 14. 14-07-2560: โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ภายในหมู่บ้าน) บ้านนาดี ม.13
 15. 14-07-2560: โครงการก่อสร้าง คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหัวนาหม่อ ม.15
 16. 14-07-2560: โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนนกทา ม.16
 17. 14-07-2560: โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านหัวนาหม่อ ม.7
 18. 07-07-2560: ผู้ชนะโครงการปรับปรุงบ้านพักพนักงาน อบต.กุดธาตุ
 19. 07-07-2560: ผู้ชนะโครงการปรับปรุงอาคารห้องป้องกันและบรรเทาสาธารภัย(ศูนย์ OTOPอบต.เดิม)
 20. 05-07-2560: ราคากลางโครงการปรับปรุงบ้านพักพนักงาน อบต.กุดธาตุ
 21. 05-07-2560: ราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารห้องป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(OTOP อบต.เดิม)
 22. 14-06-2560: ผู้ชนะโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตพร้อมประตูเข้า-ออก ศพด.บ้านนาดี บ้านโนนนกทา ม.16
 23. 14-06-2560: ผู้ชนะโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์โครงหลังคาเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหัวนาหม่อ ม.15
 24. 14-06-2560: ผู้ชนะโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารห้องประชุม อตบ. บ้านหัวนาหม่อ ม.15
 25. 14-06-2560: ผู้ชนะโครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเด็ก บ้านกุดธาตุ ม.2
 26. 08-06-2560: เปิดเผยราคากลาง ,ตารางปปช.,รายงานขอจ้าง,ผู้เสนอราคา ตามโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตพร้อมประตูเข้า-ออก ศพด.บ้านนาดี บ้านโนนนกทา ม.16
 27. 08-06-2560: เปิดเผยราคากลาง ,ตารางปปช.,รายงานขอจ้าง,ผู้เสนอราคา ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเด็ก บ้านกุดธาตุ ม.2
 28. 08-06-2560: เปิดเผยราคากลาง ,ตารางปปช.,รายงานขอจ้าง,ผู้เสนอราคา ตามโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารห้องประชุม อตบ. บ้านหัวนาหม่อ ม.15
 29. 08-06-2560: เปิดเผยราคากลาง ,ตารางปปช.,รายงานขอจ้าง,ผู้เสนอราคา ตามโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์โครงหลังคาเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหัวนาหม่อ ม.15
 30. 18-05-2560: test web
 31. <<:  < [1][2] page::3 [4][5][6][7] >  :>>
 
www.koodtart.org  © copy right All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537  
| หน้าแรก | webboard | รวมภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา