| หน้าแรก | webboard | รวมภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา ||:. 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 1. 11-11-2559: เปิดเผยราคากลางในการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุกภายในหมู่บ้านและสู่แหล่งเกษตรในเขตตำบลกุดธาตุ หมู่ที่ 1-16
 2. 11-11-2559: เปิดเผยราคากลางในการก่อสร้างถนน คสล.(ภายในหมู่บ้าน) บ้านโคกนาฝาย หมู่ที่ 10
 3. 11-11-2559: ประกาศผู้ให้บริการตลาดกลางิเล็กทรอนิกส์
 4. 09-11-2559: ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
 5. 08-11-2559: ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จำนวน 3 โครงการ
 6. 02-11-2559: เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E1/2560
 7. 28-10-2559: ราคากลางการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง
 8. 26-10-2559: แผนการจัดหาพัสดุและแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 และรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง 2559
 9. 26-10-2559: รายงานการตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2559
 10. 26-10-2559: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2559
 11. 16-09-2559: โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบฝาเหล็ก(ภายในหมู่บ้าน) บ้านกุดธาตุ หมู่ที่ 1
 12. 01-09-2559: ประกาศผู้ชนะราคาจ้าง(e-Auction)โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ภายในหมู่บ้าน) บ้านสะอาด หมู่ที่ 4
 13. 01-09-2559: ประกาวราคาจ้าง(e-Auction)โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ภายในหมู่บ้าน) บ้านนาดี หมู่ที่ 9
 14. 01-09-2559: ประกาศผู้ชนะราคาจ้าง(e-Auction)โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ภายในหมู่บ้าน) บ้านกุดธาตุ หมู่ที่ 1
 15. 25-08-2559: รายงานผลผู้เสนอราคาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง โครงการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของ อบต.กุดธาตุ จำนวน 4 รายการ
 16. 23-08-2559: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเสนอราคา และวันเวลาประมูล โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.(ภายในหมู่บ้าน)บ้านสะอาด ม.4
 17. 23-08-2559: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเสนอราคา และวันเวลาประมูล โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.(ภายในหมู่บ้าน)บ้านกุดธาตุ ม.1
 18. 23-08-2559: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเสนอราคา และวันเวลาประมูล โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.(ภายในหมู่บ้าน)บ้านนาดี ม.9
 19. 22-08-2559: ราคากลาง ,รายงานขอจ้าง ,ยื่นซองเสนอราคา, โครงการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกกุดธาตุ จำนวน 4 รายการ
 20. 15-08-2559: ทะเบียนขายแบบ ม.9
 21. 15-08-2559: ทะเบียนขายแบบ ม.4
 22. 15-08-2559: ทะเบียนขายแบบ ม.1
 23. 02-08-2559: ประกาวราคาจ้าง(e-Auction)โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ภายในหมู่บ้าน) บ้านกุดธาตุ หมู่ที่ 1
 24. 02-08-2559: ประกาวราคาจ้าง(e-Auction)โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ภายในหมู่บ้าน) บ้านสะอาด หมู่ที่ 4
 25. 02-08-2559: ประกาวราคาจ้าง(e-Auction)โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ วางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านนาดี หมู่ที่ 9
 26. 27-07-2559: ประกาศคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
 27. 14-07-2559: รายงานผลการพิจารณา ,ขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.(ภายในหมู่บ้าน) บ้านโคกนาฝาย หมู่ที่ 10
 28. 12-07-2559: เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.(ภายในหมู่บ้าน) บ้านกุดธาตุ ม.1
 29. 12-07-2559: เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.(ภายในหมู่บ้าน) บ้านนาดี ม.9
 30. 12-07-2559: เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.(ภายในหมู่บ้าน) บ้านสะอาด หมู่ที่ 4
 31. <<:  < [1][2][3] page::4 [5][6][7][8] >  :>>
 
www.koodtart.org  © copy right All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537  
| หน้าแรก | webboard | รวมภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา