| หน้าแรก | webboard | รวมภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา ||:. 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 1. 15-12-2559: ประกาศผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกประมูลด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างอาคาร คสล.ชั้น2
 2. 01-12-2559: ประกาศผู้ชนะและรายงานผลการประมูลราคาโครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง
 3. 29-11-2559: ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ
 4. 29-11-2559: ประกาศผู้ชนะปรับปรุงซ่อมแซมรั้วองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ(ด้านทิศตะวันตก) พร้อมติดตั้งประตูทางเข้า –ออก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ
 5. 29-11-2559: ประกาศผู้ชนะเสนอราคาตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ภายในหมู่บ้าน) บ้านหัวนาหม่อ หมู่ที่ 15
 6. 29-11-2559: ประกาศผู้ชนะขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
 7. 18-11-2559: ประกาศผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกประมูลซื้อด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
 8. 18-11-2559: เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงรั้ว อบต.กุดธาตุ
 9. 18-11-2559: เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.กุดธาตุ
 10. 18-11-2559: เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ภายในหมู่บ้าน) บ้านหัวนาหม่อ ม.15
 11. 17-11-2559: ทะเบียนรับซองประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ E1/2560
 12. 11-11-2559: เปิดเผยราคากลางในการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุกภายในหมู่บ้านและสู่แหล่งเกษตรในเขตตำบลกุดธาตุ หมู่ที่ 1-16
 13. 11-11-2559: เปิดเผยราคากลางในการก่อสร้างถนน คสล.(ภายในหมู่บ้าน) บ้านโคกนาฝาย หมู่ที่ 10
 14. 11-11-2559: ประกาศผู้ให้บริการตลาดกลางิเล็กทรอนิกส์
 15. 09-11-2559: ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
 16. 08-11-2559: ประกาศเผยแพร่ราคากลางจำนวน
 17. 02-11-2559: เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E1/2560
 18. 28-10-2559: ราคากลางการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง
 19. 26-10-2559: แผนการจัดหาพัสดุและแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 และรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง 2559
 20. 26-10-2559: รายงานการตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2559
 21. 26-10-2559: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2559
 22. 16-09-2559: โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบฝาเหล็ก(ภายในหมู่บ้าน) บ้านกุดธาตุ หมู่ที่ 1
 23. 01-09-2559: ประกาศผู้ชนะราคาจ้าง(e-Auction)โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ภายในหมู่บ้าน) บ้านสะอาด หมู่ที่ 4
 24. 01-09-2559: ประกาวราคาจ้าง(e-Auction)โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ภายในหมู่บ้าน) บ้านนาดี หมู่ที่ 9
 25. 01-09-2559: ประกาศผู้ชนะราคาจ้าง(e-Auction)โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ภายในหมู่บ้าน) บ้านกุดธาตุ หมู่ที่ 1
 26. 25-08-2559: รายงานผลผู้เสนอราคาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง โครงการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของ อบต.กุดธาตุ จำนวน 4 รายการ
 27. 23-08-2559: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเสนอราคา และวันเวลาประมูล โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.(ภายในหมู่บ้าน)บ้านสะอาด ม.4
 28. 23-08-2559: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเสนอราคา และวันเวลาประมูล โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.(ภายในหมู่บ้าน)บ้านกุดธาตุ ม.1
 29. 23-08-2559: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเสนอราคา และวันเวลาประมูล โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.(ภายในหมู่บ้าน)บ้านนาดี ม.9
 30. 22-08-2559: ราคากลาง ,รายงานขอจ้าง ,ยื่นซองเสนอราคา, โครงการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกกุดธาตุ จำนวน 4 รายการ
 31. <<:  < [1][2][3] page::4 [5][6][7][8] >  :>>
 
www.koodtart.org  © copy right All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537  
| หน้าแรก | webboard | รวมภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา