| หน้าแรก | webboard | รวมภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา ||:. 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 1. 26-10-2559: รายงานการตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2559
 2. 26-10-2559: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2559
 3. 16-09-2559: โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบฝาเหล็ก(ภายในหมู่บ้าน) บ้านกุดธาตุ หมู่ที่ 1
 4. 01-09-2559: ประกาศผู้ชนะราคาจ้าง(e-Auction)โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ภายในหมู่บ้าน) บ้านสะอาด หมู่ที่ 4
 5. 01-09-2559: ประกาวราคาจ้าง(e-Auction)โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ภายในหมู่บ้าน) บ้านนาดี หมู่ที่ 9
 6. 01-09-2559: ประกาศผู้ชนะราคาจ้าง(e-Auction)โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ภายในหมู่บ้าน) บ้านกุดธาตุ หมู่ที่ 1
 7. 25-08-2559: รายงานผลผู้เสนอราคาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง โครงการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของ อบต.กุดธาตุ จำนวน 4 รายการ
 8. 23-08-2559: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเสนอราคา และวันเวลาประมูล โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.(ภายในหมู่บ้าน)บ้านสะอาด ม.4
 9. 23-08-2559: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเสนอราคา และวันเวลาประมูล โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.(ภายในหมู่บ้าน)บ้านกุดธาตุ ม.1
 10. 23-08-2559: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเสนอราคา และวันเวลาประมูล โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.(ภายในหมู่บ้าน)บ้านนาดี ม.9
 11. 22-08-2559: ราคากลาง ,รายงานขอจ้าง ,ยื่นซองเสนอราคา, โครงการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกกุดธาตุ จำนวน 4 รายการ
 12. 15-08-2559: ทะเบียนขายแบบ ม.9
 13. 15-08-2559: ทะเบียนขายแบบ ม.4
 14. 15-08-2559: ทะเบียนขายแบบ ม.1
 15. 02-08-2559: ประกาวราคาจ้าง(e-Auction)โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ภายในหมู่บ้าน) บ้านกุดธาตุ หมู่ที่ 1
 16. 02-08-2559: ประกาวราคาจ้าง(e-Auction)โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ภายในหมู่บ้าน) บ้านสะอาด หมู่ที่ 4
 17. 02-08-2559: ประกาวราคาจ้าง(e-Auction)โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ วางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านนาดี หมู่ที่ 9
 18. 27-07-2559: ประกาศคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
 19. 14-07-2559: รายงานผลการพิจารณา ,ขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.(ภายในหมู่บ้าน) บ้านโคกนาฝาย หมู่ที่ 10
 20. 12-07-2559: เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.(ภายในหมู่บ้าน) บ้านกุดธาตุ ม.1
 21. 12-07-2559: เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.(ภายในหมู่บ้าน) บ้านนาดี ม.9
 22. 12-07-2559: เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.(ภายในหมู่บ้าน) บ้านสะอาด หมู่ที่ 4
 23. 12-07-2559: ราคากลาง ,รายงานขอจ้าง ,ยื่นซองเสนอราคา, โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.(ภายในหมู่บ้าน) บ้านโคกนาฝาย ม.10
 24. 08-07-2559: รายงานผลการพิจารณา,ขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ โครงหลังคาเหล็ก ศพด.วัดโพนแพง ม.8,14
 25. 08-07-2559: รายงานผลการพิจารณา ,ขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ โครงหลังคาเหล็ก ศพด.บ้านสะอาด ม.4,5
 26. 05-07-2559: ราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โครงหลังคาเหล็ก ม.8,14 ,วันสถานที่ยื่นซอง
 27. 05-07-2559: ราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โครงหลังคาเหล็ก ม.4,5 ,วันสถานที่ยื่นซอง
 28. 17-06-2559: รายงานผลการพิจารณา ,ขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ภายในหมู่บ้าน)บ้านหัวนาหม่อ หมู่ที่ 15 จำนวน 3 จุด
 29. 17-06-2559: รายงานผลการพิจารณา ,ขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.กุดธาตุ
 30. 08-06-2559: โครงดารก่อสร้างถนน คสล.(ภายในหมู่บ้าน) บ้านหัวนาหม่อ หมู่ที่ 15 จำนวน 3 จุด ขอยื่นเสนอราคา,รายงานขอจ้าง,ประกาศราคากลาง
 31. <<:  < [1][2][3] page::4 [5][6][7][8] >  :>>
 
www.koodtart.org  © copy right All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537  
| หน้าแรก | webboard | รวมภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา