| หน้าแรก | webboard | รวมภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา ||:. 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 1. 15-08-2559: ทะเบียนขายแบบ ม.9
 2. 15-08-2559: ทะเบียนขายแบบ ม.4
 3. 15-08-2559: ทะเบียนขายแบบ ม.1
 4. 02-08-2559: ประกาวราคาจ้าง(e-Auction)โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ภายในหมู่บ้าน) บ้านกุดธาตุ หมู่ที่ 1
 5. 02-08-2559: ประกาวราคาจ้าง(e-Auction)โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ภายในหมู่บ้าน) บ้านสะอาด หมู่ที่ 4
 6. 02-08-2559: ประกาวราคาจ้าง(e-Auction)โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ วางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านนาดี หมู่ที่ 9
 7. 27-07-2559: ประกาศคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
 8. 14-07-2559: รายงานผลการพิจารณา ,ขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.(ภายในหมู่บ้าน) บ้านโคกนาฝาย หมู่ที่ 10
 9. 12-07-2559: เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.(ภายในหมู่บ้าน) บ้านกุดธาตุ ม.1
 10. 12-07-2559: เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.(ภายในหมู่บ้าน) บ้านนาดี ม.9
 11. 12-07-2559: เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.(ภายในหมู่บ้าน) บ้านสะอาด หมู่ที่ 4
 12. 12-07-2559: ราคากลาง ,รายงานขอจ้าง ,ยื่นซองเสนอราคา, โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.(ภายในหมู่บ้าน) บ้านโคกนาฝาย ม.10
 13. 08-07-2559: รายงานผลการพิจารณา,ขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ โครงหลังคาเหล็ก ศพด.วัดโพนแพง ม.8,14
 14. 08-07-2559: รายงานผลการพิจารณา ,ขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ โครงหลังคาเหล็ก ศพด.บ้านสะอาด ม.4,5
 15. 05-07-2559: ราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โครงหลังคาเหล็ก ม.8,14 ,วันสถานที่ยื่นซอง
 16. 05-07-2559: ราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โครงหลังคาเหล็ก ม.4,5 ,วันสถานที่ยื่นซอง
 17. 17-06-2559: รายงานผลการพิจารณา ,ขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ภายในหมู่บ้าน)บ้านหัวนาหม่อ หมู่ที่ 15 จำนวน 3 จุด
 18. 17-06-2559: รายงานผลการพิจารณา ,ขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.กุดธาตุ
 19. 08-06-2559: โครงดารก่อสร้างถนน คสล.(ภายในหมู่บ้าน) บ้านหัวนาหม่อ หมู่ที่ 15 จำนวน 3 จุด ขอยื่นเสนอราคา,รายงานขอจ้าง,ประกาศราคากลาง
 20. 07-06-2559: โครงการต่อเติมอาคารองค์การบริหารส่วนตำบล,ประกาศราคากลาง,รายงานขอจ้าง,ขอเชิญยื่นซองเสนอราคา
 21. 03-06-2559: ประชาสัมพันธ์ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ภายในหมู่บ้าน) บ้านหัวนาหม่อ หมู่ที่ 15 (90)
 22. 03-06-2559: ประชาสัมพันธ์ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ภายในหมู่บ้าน) บ้านหัวนาหม่อ หมู่ที่ 15
 23. 03-06-2559: ประชาสัมพันธ์ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน(ขยายผิวจราจร) บ้านหัวนาหม่อ หมู่ที่ 15
 24. 17-05-2559: ประกาศผู้ชนะโครงการขุดลอกห้วยกุดกลางดง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 8,14
 25. 16-05-2559: รายชื้อผู้มาซื้อแบบสอบราคาโครงการขุดลอกห้วยกุดกลางดง บ้านหนองแวง หมูที่ 8,14
 26. 27-04-2559: ประกาศตกลงราคา ของ อบต.กุดธาตุโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ2559 โครงการปรับปรุงซ่่อมแซมถนนลูกรังสู่แหล่งเกษตรโดยการลงหินคลุก บ้านหนองแวง ม.8
 27. 27-04-2559: ประกาศตกลงราคา ของ อบต.กุดธาตุโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ2559 โครงการปรับปรุงซ่่อมแซมถนนลูกรังสู่แหล่งเกษตรโดยการลงหินคลุก บ้านหนองแวง ม.14
 28. 26-04-2559: เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่7/2559 โครงการขุดลอกห้วยกุดกลางดง บ้านหนองแวง ม.8,14
 29. 22-03-2559: ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการหอถังสูงประปาบาดาลบ้านสะอาด ม.4
 30. 22-03-2559: ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำโดยการยกระดับคับครองพร้อมคาดคอนกรีต บ้านกุดธาตุ ม.2
 31. <<:  < [1][2][3][4] page::5 [6][7][8][9] >  :>>
 
www.koodtart.org  © copy right All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537  
| หน้าแรก | webboard | รวมภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา