| หน้าแรก | webboard | รวมภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา ||:. 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 1. 11-11-2559: ประกาศผู้ให้บริการตลาดกลางิเล็กทรอนิกส์
 2. 09-11-2559: ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
 3. 08-11-2559: ประกาศเผยแพร่ราคากลางจำนวน
 4. 02-11-2559: เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E1/2560
 5. 28-10-2559: ราคากลางการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง
 6. 26-10-2559: แผนการจัดหาพัสดุและแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 และรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง 2559
 7. 26-10-2559: รายงานการตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2559
 8. 26-10-2559: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2559
 9. 16-09-2559: โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบฝาเหล็ก(ภายในหมู่บ้าน) บ้านกุดธาตุ หมู่ที่ 1
 10. 01-09-2559: ประกาศผู้ชนะราคาจ้าง(e-Auction)โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ภายในหมู่บ้าน) บ้านสะอาด หมู่ที่ 4
 11. 01-09-2559: ประกาวราคาจ้าง(e-Auction)โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ภายในหมู่บ้าน) บ้านนาดี หมู่ที่ 9
 12. 01-09-2559: ประกาศผู้ชนะราคาจ้าง(e-Auction)โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ภายในหมู่บ้าน) บ้านกุดธาตุ หมู่ที่ 1
 13. 25-08-2559: รายงานผลผู้เสนอราคาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง โครงการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของ อบต.กุดธาตุ จำนวน 4 รายการ
 14. 23-08-2559: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเสนอราคา และวันเวลาประมูล โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.(ภายในหมู่บ้าน)บ้านสะอาด ม.4
 15. 23-08-2559: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเสนอราคา และวันเวลาประมูล โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.(ภายในหมู่บ้าน)บ้านกุดธาตุ ม.1
 16. 23-08-2559: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเสนอราคา และวันเวลาประมูล โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.(ภายในหมู่บ้าน)บ้านนาดี ม.9
 17. 22-08-2559: ราคากลาง ,รายงานขอจ้าง ,ยื่นซองเสนอราคา, โครงการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกกุดธาตุ จำนวน 4 รายการ
 18. 15-08-2559: ทะเบียนขายแบบ ม.9
 19. 15-08-2559: ทะเบียนขายแบบ ม.4
 20. 15-08-2559: ทะเบียนขายแบบ ม.1
 21. 02-08-2559: ประกาวราคาจ้าง(e-Auction)โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ภายในหมู่บ้าน) บ้านกุดธาตุ หมู่ที่ 1
 22. 02-08-2559: ประกาวราคาจ้าง(e-Auction)โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ภายในหมู่บ้าน) บ้านสะอาด หมู่ที่ 4
 23. 02-08-2559: ประกาวราคาจ้าง(e-Auction)โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ วางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านนาดี หมู่ที่ 9
 24. 27-07-2559: ประกาศคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
 25. 14-07-2559: รายงานผลการพิจารณา ,ขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.(ภายในหมู่บ้าน) บ้านโคกนาฝาย หมู่ที่ 10
 26. 12-07-2559: เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.(ภายในหมู่บ้าน) บ้านกุดธาตุ ม.1
 27. 12-07-2559: เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.(ภายในหมู่บ้าน) บ้านนาดี ม.9
 28. 12-07-2559: เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.(ภายในหมู่บ้าน) บ้านสะอาด หมู่ที่ 4
 29. 12-07-2559: ราคากลาง ,รายงานขอจ้าง ,ยื่นซองเสนอราคา, โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.(ภายในหมู่บ้าน) บ้านโคกนาฝาย ม.10
 30. 08-07-2559: รายงานผลการพิจารณา,ขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ โครงหลังคาเหล็ก ศพด.วัดโพนแพง ม.8,14
 31. <<:  < [1][2][3][4] page::5 [6][7][8][9] >  :>>
 
www.koodtart.org  © copy right All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537  
| หน้าแรก | webboard | รวมภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา