| หน้าแรก | webboard | รวมภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา ||:. 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 1. 15-06-2558: ประกาศสอบราคาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ ปี 2557
 2. 12-06-2558: ประกาศยกเลิกสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ 3
 3. 05-06-2558: ประกาศสอบราคาด้สอบราคาครุภัณฑ์เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้าบ้านหัวนาหม่อ 1 บ้านหนองแวง หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 14 ดังนี้
 4. 05-06-2558: ขอยกเลิกประกาศ สอบราคา วันที่ 20 พฤษภาคม
 5. 26-05-2558: ประกาศสอบราคาขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ
 6. 21-05-2558: ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ
 7. 21-05-2558: ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ
 8. 21-05-2558: ประชาสัมพันธ์เรื่องกำหนดระยะเวลาการเสียภาษี ปี 2557
 9. 19-05-2558: ประกาศสอบราคาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ
 10. 29-01-2558: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ E-Auction
 11. 29-01-2558: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ
 12. 19-11-2557: ประกาศการชำระภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ ประจำปี 2558
 13. 15-10-2557: ประกาศสอบราคาจ้างเหมาสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดฝธาตุ
 14. 22-07-2557: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ เรื่อง สอบราคาถนน คสล.
 15. 27-06-2557: ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 16. 23-06-2557: องค์การบริหารส่วนตำบลจัดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗
 17. 04-06-2557: ประกาศสอบราคา โครงการก่อสร้างหอถังสูงประปาบาดาล
 18. 29-05-2557: สิทธิและสวัสดิการผู้พิการและผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ
 19. 27-05-2557: ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม คอมพิวเตอร์ ประจำปี ๒๕๕๗
 20. 24-01-2557: ข่าวสาร อบต.กุดธาตุ
 21. 11-11-2556: ใช้แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ
 22. 30-10-2556: ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน
 23. 03-09-2556: ประชาสัมพันธ์เรื่องกำหนดระยะเวลาการเสียภาษี
 24. 28-08-2556: ประกาศสอบราคาซื้อ
 25. 13-08-2556: ประกาศสอบราคา(8)
 26. 19-07-2556: ประกาศสอบราคา(7)
 27. 14-07-2556: ประกาศ
 28. 20-05-2556: ประกาศประชาสัมพันธ์
 29. 29-04-2556: สอบราคาจ้างเลขที่
 30. 19-03-2556: ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่เอกสารสอบ 7/2556,9/2556,10/2556,11/2556
 31. <<:  < [5][6][7][8] page::9 [10] >  :>>
 
www.koodtart.org  © copy right All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537  
| หน้าแรก | webboard | รวมภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา