| หน้าแรก | webboard | รวมภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา ||:. 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 1. 19-11-2557: ประกาศการชำระภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ ประจำปี 2558
 2. 15-10-2557: ประกาศสอบราคาจ้างเหมาสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดฝธาตุ
 3. 22-07-2557: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ เรื่อง สอบราคาถนน คสล.
 4. 27-06-2557: ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 5. 23-06-2557: องค์การบริหารส่วนตำบลจัดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗
 6. 04-06-2557: ประกาศสอบราคา โครงการก่อสร้างหอถังสูงประปาบาดาล
 7. 29-05-2557: สิทธิและสวัสดิการผู้พิการและผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ
 8. 27-05-2557: ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม คอมพิวเตอร์ ประจำปี ๒๕๕๗
 9. 24-01-2557: ข่าวสาร อบต.กุดธาตุ
 10. 11-11-2556: ใช้แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ
 11. 30-10-2556: ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน
 12. 03-09-2556: ประชาสัมพันธ์เรื่องกำหนดระยะเวลาการเสียภาษี
 13. 28-08-2556: ประกาศสอบราคาซื้อ
 14. 13-08-2556: ประกาศสอบราคา(8)
 15. 19-07-2556: ประกาศสอบราคา(7)
 16. 14-07-2556: ประกาศ
 17. 20-05-2556: ประกาศประชาสัมพันธ์
 18. 29-04-2556: สอบราคาจ้างเลขที่
 19. 19-03-2556: ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่เอกสารสอบ 7/2556,9/2556,10/2556,11/2556
 20. 12-03-2556: ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 21. 06-03-2556: ประกาศรับย้าย
 22. 01-03-2556: สอบราคาจำนวน 5 โครงการ
 23. 19-02-2556: ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์การศึกษา
 24. 07-01-2556: สอบราคาจ้างเหมาภายในองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ
 25. 04-10-2555: เอกสารประกอบการขออนุญาตก่อสร้าง
 26. 02-10-2555: ประชาสัมพันธ์ไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้านชำรุด
 27. 21-08-2555: ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 28. 18-07-2555: เอกสารในการขอบ้านเลขที่
 29. 10-07-2555: ประชาสัมพันธ์เรื่องกำหนดระยะเวลาการเสียภาษี
 30. 09-07-2555: แผนการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
 31. <<:  < [5][6][7][8] page::9 [10] >  :>>
 
www.koodtart.org  © copy right All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537  
| หน้าแรก | webboard | รวมภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา