| หน้าแรก | webboard | รวมภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา ||:. 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 1. 13-08-2558: ประกาศสอบราคา ถนน คสล.ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ
 2. 21-07-2558: คู่มือประชาชนการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 3. 21-07-2558: คู่มือประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์
 4. 21-07-2558: คู่มือประชาชนการขออนุญาตประกอบการเก็บขนสิ่งปฏิกูล
 5. 21-07-2558: คู่มือประชาชนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 6. 21-07-2558: คู่มือประชาชนการรับชำระภาษีป้าย
 7. 21-07-2558: คู่มือประชาชนการขออนุญาตสถานที่จำหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร
 8. 21-07-2558: คู่มือประชาชนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
 9. 21-07-2558: คู่มือประชาชนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
 10. 21-07-2558: คู่มือประชาชนการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
 11. 21-07-2558: คู่มือประชาชนการขออนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 12. 21-07-2558: คู่มือประชาชนการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
 13. 20-07-2558: ประกาศสอบราคาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ
 14. 14-07-2558: ประกาศสอบราคาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ
 15. 03-07-2558: ประกาศสอบราคาขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ จำนวน 5 โครงการ
 16. 17-06-2558: อบต.กุดธาตุ จะออกรับขึ้นทะเบียน ผู้สูงอายุที่เกิดก่อน วันที่ 1 ตุลา 2499 และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2559
 17. 15-06-2558: 12552
 18. 15-06-2558: ประกาศสอบราคาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ ปี 2557
 19. 12-06-2558: ประกาศยกเลิกสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ 3
 20. 05-06-2558: ประกาศสอบราคาด้สอบราคาครุภัณฑ์เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้าบ้านหัวนาหม่อ 1 บ้านหนองแวง หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 14 ดังนี้
 21. 05-06-2558: ขอยกเลิกประกาศ สอบราคา วันที่ 20 พฤษภาคม
 22. 26-05-2558: ประกาศสอบราคาขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ
 23. 21-05-2558: ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ
 24. 21-05-2558: ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ
 25. 21-05-2558: ประชาสัมพันธ์เรื่องกำหนดระยะเวลาการเสียภาษี ปี 2557
 26. 19-05-2558: ประกาศสอบราคาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ
 27. 29-01-2558: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ E-Auction
 28. 29-01-2558: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ
 29. 19-11-2557: ประกาศการชำระภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ ประจำปี 2558
 30. 15-10-2557: ประกาศสอบราคาจ้างเหมาสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดฝธาตุ
 31. <<:  < [5][6][7][8] page::9 [10] >  :>>
 
www.koodtart.org  © copy right All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537  
| หน้าแรก | webboard | รวมภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา