| หน้าแรก | webboard | รวมภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา ||:. 


กองช่าง

 

นายสมพงษ์  บุตรเวียงพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
                                      
 
 
 

 

 

 

นายชัชวาลย์  โคตร์ฮุย

หัวหน้าฝ่ายงานก่อสร้าง

 

 

 

 

นางสาวมินตรา  เพียรสร้าง

เจ้าพนักงานธุรการ

 

 

 

 

นายศุภฤกษ์  หนองเส

นายช่างโยธา

     
     
 

 

 

นายสวัสดิ์  อุปละ

พนักงานสูบน้ำ (ลจ.ประจำ)

 


ว่าง
ผู้ช่วยช่างโยธา(พ.ภารกิจ) 


นายธนกร    ไพรดี
ผู้ช่วยช่างโยธา
 

 

      

 

นายเสน่ห์  อินตา

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า (พ.ภารกิจ)

 

 

 

 

นายสมัย  จันดาเวียง

คนงานเครื่องสูบน้ำ (พ.ทั่วไป)

 
ว่าง
คนงานเครื่องสูบน้ำ (พ.ทั่วไป)

 

 

 

นายแสงอาทิตย์ บุญอาจ

คนงานเครื่องสูบน้ำ (พ.ทั่วไป)

 

 

 

 

นายสมัคร  ชินภักดี

คนงานเครื่องสูบน้ำ (พ.ทั่วไป)

 

 
 
www.koodtart.org  © copy right All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537  
| หน้าแรก | webboard | รวมภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา