| หน้าแรก | webboard | รวมภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา ||:. 


โครงสร้างฝ่ายบริหาร

 
 
 
นายประเวท  สมใจ

                  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ                                  


                                   
       นายสมุทร  ตุเกตุ                               นายวีระศักดิ์  พรรคมาตย์           
                               รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ

นายกมล  พลงาม

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ


  

 
 
www.koodtart.org  © copy right All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537  
| หน้าแรก | webboard | รวมภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา