| หน้าแรก | webboard | รวมภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา ||:. 


17-06-2558 15:58:19
ธาตุดูกญาคู บ้านกุดธาตุ

กุดธาตุ (ธาตุดูกญาคู)
     ที่ตั้ง บ้านกุดธาตุ หมู่ที่ 2 ตำบลกุดธาตุ กิ่งอำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น
พิกัดแผนที่ แผนที่ระวาง 5442 I มาตราส่วน  1 : 50,000  พิมพ์ครั้งที่ 4 –RTSD ลำดับชุด ศL 7017
พิกัดกริด 48 QTE 082685   เส้นรุ้ง 16 องศา 53 ลิปดา 10 พิลิปดา เหนือ เส้นแวง 102 องศา 15 ลิปดา 38พิลิปดา ตะวันออก
สิ่งสำคัญที่ขึ้นทะเบียน
     1.  ธาตุเจดีย์ขนาดเล็ก1 องค์

ประวัติสังเขป
     วัดโพธิ์ศรีวราราม ตั้งเมื่อ พ.ศ. 5431 บริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือของหมู่บ้านบริเวณที่ มีต้นโพธิ์ จึงตั้งชื่อว่า วัดโพธิ์ศรีวราราม ต่อมาที่วัดตั้งอยู่ขาดแหล่งน้ำ จึงย้ายวัดมาตั้งทางทิศตะวันตก ของหมู่บ้าน ติดกับลำห้วยกุดธาตุ บริเวณนี้มีธาตุโบราณขนาดเล็ก 1 องค์ เรียกว่ากุดธาตุ หรือ ธาตุดูกญาคู ตั้งวัดอยู่บริเวณนี้ได้ประมาณ 23 ปี จึงย้ายวัดไปทางทิศตะวันออกอีกครั้งหนึ่ง บริเวณกุดธาตุจึงกลายเป็นวัดร้าง ปัจจุบันมีสำนักสงฆ์ตั้งอยู่ใกล้กับบริเวณกุดธาตุ เรียกว่าสำนักสงฆ์กุดธาตุ

ลักษณะรูปแบบศิลปกรรม
     เป็นธาตุเจดีย์ขนาดเล็ก ก่ออิฐถือปืน รูปทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส มีขนาดกว้างยาวประมาณ 1.20 x 1.20 เมตร สูงประมาณ 90 เซนติเมตร ส่วนยอดหักชำรุด ท้องถิ่นได้ก่อแท่งปูนทรงสี่เหลี่ยมต่อขึ้นมาจากองค์พระธาตุสูงประมาณ 50 เซนติเมตร


 
www.koodtart.org  © copy right All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537  
| หน้าแรก | webboard | รวมภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา