| หน้าแรก | webboard | รวมภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา ||:. 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 1. 16-11-2560: ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา)
 2. 16-11-2560: ราคากลางครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด(แอร์)
 3. 16-11-2560: ราคากลางครุภัณฑ์สำนักงาน
 4. 07-11-2560: ราคากลางวัสดุหนังสือพิมพ์
 5. 24-10-2560: ผู้ชนะโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร คสล.1 ชั้น(อาคารสำนักงานเดิม)
 6. 19-10-2560: ราคากลาง,โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร (อาคารสำนักงานเดิม)
 7. 16-10-2560: แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2561
 8. 16-10-2560: ตรวจสอบพัสดุประจำปี 2560
 9. 03-10-2560: ประกาศข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2561
 10. 02-10-2560: ประกาศราคากลาง,ตารางปปช.(หนังสือพิมพ์)
 11. 28-09-2560: ประกาศเจตจำนง อบต.กุดธาตุ
 12. 05-09-2560: ประกาศผู้ชนะตามเอกสารสอบราคาเลขที่ 8/2560,ผู้เสนอราคาและผู้ซื้อแบบ
 13. 21-08-2560: ประเอกสารสอบราคาเลขที่8/2560. ,และราคากลาง
 14. 08-08-2560: ประกาศผู้ชนะเอกสารสอบราคาเลขที่ 7/2560,ทะเบียนรับซอง,ทะเบียนคุมขายแบบ
 15. 08-08-2560: ประกาศผู้ชนะเอกสารสอบราคาเลขที่ 6/2560,ทะเบียนรับซอง,ทะเบียนคุมขายแบบ
 16. 08-08-2560: ประกาศผู้ชนะเอกสารสอบราคาเลขที่ 5/2560,ทะเบียนรับซอง,ทะเบียนคุมขายแบบ
 17. 08-08-2560: ประกาศผู้ชนะเอกสารสอบราคาเลขที่ 4/2560,ทะเบียนรับซอง,ทะเบียนคุมขายแบบ
 18. 08-08-2560: ประกาศผู้ชนะเอกสารสอบราคาเลขที่ 3/2560,ทะเบียนรับซอง,ทะเบียนคุมขายแบบ
 19. 08-08-2560: ประกาศผู้ชนะเอกสารสอบราคาเลขที่ 2/2560,ทะเบียนรับซอง,ทะเบียนคุมขายแบบ
 20. 24-07-2560: ผู้ชนะโครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเด็ก บ้านสะอาด ม.4,5
 21. 24-07-2560: ผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน คสล.(ภายในหมู่บ้าน) บ้านหัวนาหม่อ ม.7
 22. 24-07-2560: ผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน คสล.(ภายในหมู่บ้าน) บ้านโนนลาน ม.6
 23. 19-07-2560: ราคากลางก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสะอาด ม.4,5
 24. 19-07-2560: ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.(ภายในหมู่บ้าน) บ้านหัวนาหม่อ ม.7
 25. 19-07-2560: ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.(ภายในหมู่บ้าน) บ้านโนนลาน ม.6
 26. 14-07-2560: โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไปฐานบั้งไฟ(คุ้มทรัพย์เจริญ) บ้านสะอาด ม.5
 27. 14-07-2560: โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ภายในหมู่บ้าน) บ้านกุดธาตุน้อย ม.12
 28. 14-07-2560: โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ภายในหมู่บ้าน) บ้านนาดี ม.13
 29. 14-07-2560: โครงการก่อสร้าง คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหัวนาหม่อ ม.15
 30. 14-07-2560: โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนนกทา ม.16
 31. page::1 [2][3][4][5] >  :>>
 
www.koodtart.org  © copy right All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537  
| หน้าแรก | webboard | รวมภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา