| หน้าแรก | webboard | รวมภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา ||:. 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 1. 12-03-2561: ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.(ภายในหมู่บ้าน) บ้านหนองแวง หมู่ที่ 14
 2. 12-03-2561: ราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยพองหลง บ้านกุดธาตุ หมู่ที่ 2
 3. 12-03-2561: ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.(ภายในหมู่บ้าน) บ้านนาดี หมู่ที่ 13
 4. 02-03-2561: ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.(สายโคกหนองบักเกลือ) บ้านนาดี หมู่ที่ 9
 5. 02-03-2561: ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.(ภายในหมู่บ้าน) บ้านนาดี หมู่ที่9
 6. 02-03-2561: ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.(ภายในหมู่บ้าน) บ้านโนนลาน หมู่ที่6
 7. 28-02-2561: ราคากลางโครงการรื้อและขุดวางท่อระบายน้ำ คสล.คันคูบึงเก่า บ้านหัวนาหม่อ ม.7,15
 8. 28-02-2561: ราคากลางขุดลอกบึงเก่า บ้านหัวนาหม่อ ม.7,15
 9. 28-02-2561: ราคากลางโครงการวางท่อ คสล.ข้ามคลองส่งน้ำ บ้านกุดธาตุ ม.1
 10. 28-02-2561: ราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโคกนาฝาย ม.10
 11. 28-02-2561: ราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนาดี,บ้านโนนนกทา ม.9,13,16
 12. 28-02-2561: ราคากลางโครงการปรับปรุงคันคูลำห้วยใหญ่ และลงหินลูกรัง บ้านาดี ,บ้านโนนนกทา ม.9,16
 13. 28-02-2561: ราคากลางก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โครงหลังคาเหล็ก ศพด. บ้านโคกนาฝาย ม.10
 14. 28-02-2561: ราคากลางก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โครงหลังคาเหล็ก ศพด. บ้านนาดี ม.16
 15. 23-02-2561: ผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคสล.ทับผิวจราจร บ้านหัวนาหม่อ หมู่ที่15
 16. 23-02-2561: ผู้ชนะโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง บ้านโคกนาฝาย ม.10.
 17. 08-02-2561: ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคสล.ทับผิวจราจร บ้านหัวนาหม่อ หมู่ที่15
 18. 08-02-2561: ประกาศโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง บ้านโคกนาฝาย ม.10.
 19. 30-01-2561: เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ 3/2561
 20. 30-01-2561: ยกเลิกประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ 1/2561
 21. 30-01-2561: เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ 2/2561
 22. 30-01-2561: เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ 1/2561
 23. 24-01-2561: ราคากลางอุปกรณ์กีฬา
 24. 24-01-2561: ราคากลางวัสดุงานบ้านงานครัว (การศึกษาฯ)
 25. 24-01-2561: ราคากลางวัสดุสำนกงาน(กาศึกษาฯ)
 26. 23-01-2561: ราคากลางโครงการซ่อมแซมคันกั้นน้ำลำห้วยน้ำไหล (ตอนกลาง)บ้านสะอาด หมู่ที่ 5
 27. 22-01-2561: แผนจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 1/2561
 28. 19-01-2561: ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง บ้านโคกนาฝาย ม.10.
 29. 19-01-2561: ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ทับผิวจราจร บ้านหัวนาหม่อ หมู่ที่15
 30. 18-01-2561: จัดซื้อวัสดุสำนักงานผ้าประดับ(สำนักปลัด)
 31. page::1 [2][3][4][5] >  :>>
 
www.koodtart.org  © copy right All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537  
| หน้าแรก | webboard | รวมภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา