| หน้าแรก | webboard | รวมภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา ||:. 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 1. 24-07-2560: ผู้ชนะโครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเด็ก บ้านสะอาด ม.4,5
 2. 24-07-2560: ผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน คสล.(ภายในหมู่บ้าน) บ้านหัวนาหม่อ ม.7
 3. 24-07-2560: ผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน คสล.(ภายในหมู่บ้าน) บ้านโนนลาน ม.6
 4. 19-07-2560: ราคากลางก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสะอาด ม.4,5
 5. 19-07-2560: ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.(ภายในหมู่บ้าน) บ้านหัวนาหม่อ ม.7
 6. 19-07-2560: ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.(ภายในหมู่บ้าน) บ้านโนนลาน ม.6
 7. 14-07-2560: โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไปฐานบั้งไฟ(คุ้มทรัพย์เจริญ) บ้านสะอาด ม.5
 8. 14-07-2560: โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ภายในหมู่บ้าน) บ้านกุดธาตุน้อย ม.12
 9. 14-07-2560: โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ภายในหมู่บ้าน) บ้านนาดี ม.13
 10. 14-07-2560: โครงการก่อสร้าง คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหัวนาหม่อ ม.15
 11. 14-07-2560: โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนนกทา ม.16
 12. 14-07-2560: โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านหัวนาหม่อ ม.7
 13. 07-07-2560: ผู้ชนะโครงการปรับปรุงบ้านพักพนักงาน อบต.กุดธาตุ
 14. 07-07-2560: ผู้ชนะโครงการปรับปรุงอาคารห้องป้องกันและบรรเทาสาธารภัย(ศูนย์ OTOPอบต.เดิม)
 15. 05-07-2560: ราคากลางโครงการปรับปรุงบ้านพักพนักงาน อบต.กุดธาตุ
 16. 05-07-2560: ราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารห้องป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(OTOP อบต.เดิม)
 17. 14-06-2560: ผู้ชนะโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตพร้อมประตูเข้า-ออก ศพด.บ้านนาดี บ้านโนนนกทา ม.16
 18. 14-06-2560: ผู้ชนะโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์โครงหลังคาเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหัวนาหม่อ ม.15
 19. 14-06-2560: ผู้ชนะโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารห้องประชุม อตบ. บ้านหัวนาหม่อ ม.15
 20. 14-06-2560: ผู้ชนะโครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเด็ก บ้านกุดธาตุ ม.2
 21. 08-06-2560: เปิดเผยราคากลาง ,ตารางปปช.,รายงานขอจ้าง,ผู้เสนอราคา ตามโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตพร้อมประตูเข้า-ออก ศพด.บ้านนาดี บ้านโนนนกทา ม.16
 22. 08-06-2560: เปิดเผยราคากลาง ,ตารางปปช.,รายงานขอจ้าง,ผู้เสนอราคา ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเด็ก บ้านกุดธาตุ ม.2
 23. 08-06-2560: เปิดเผยราคากลาง ,ตารางปปช.,รายงานขอจ้าง,ผู้เสนอราคา ตามโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารห้องประชุม อตบ. บ้านหัวนาหม่อ ม.15
 24. 08-06-2560: เปิดเผยราคากลาง ,ตารางปปช.,รายงานขอจ้าง,ผู้เสนอราคา ตามโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์โครงหลังคาเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหัวนาหม่อ ม.15
 25. 18-05-2560: test web
 26. 11-04-2560: ประกาศผู้ชนะ,ผู้ยื่นเอกสาร,ผู้ขอรับเอกสาร ตามโครงการขุดลอกบึงเก่า
 27. 16-03-2560: ประกาศสอบราคาโครงการขุดลอกบึงเก่า
 28. 14-03-2560: ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น
 29. 14-03-2560: ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ(ภายในหมู่บ้าน) หมู่ที่ 6
 30. 14-03-2560: ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า หัวนาหม่อ 2
 31. page::1 [2][3][4][5] >  :>>
 
www.koodtart.org  © copy right All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537  
| หน้าแรก | webboard | รวมภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา