| หน้าแรก | webboard | รวมภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา ||:. 

ประมวลภาพกิจกรรม
[ 22-11-2560]: ธกส.
[ 18-07-2560]: โครงการ ปลูกต้นราชพฤกษ์ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ ๘๕ พรรษามหาราชินี ประจำปีงบประมาณ 2560
[ 19-06-2560]: โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
[ 04-07-2559]: อบต.กุดธาตุ ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2559  ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2559
[ 24-06-2559]: วันต่อต้านยาเสพติดโลก
[ 22-06-2559]: พิธีมอบทุนการศึกษา นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน สนับสนุนโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น
[ 12-04-2559]: กิจกรรม โครงการ ชาวกุดธาตุร่วมใจ ห่วงใยผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2559
[ 05-02-2559]: พิธีมอบกายอุปกรณ์ช่วยเหลือสำหรับคนพิการ สนับสนุนโดยศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ
[ 27-01-2559]: ศึกษาดูงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
[ 08-01-2559]: กิจกรรมวันเด็ก 2559
[ 25-11-2558]: กิจกรรม ลอยกระทงตามรอยประเพณี 24 พ.ย. 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ
[ 29-10-2558]: ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
[ 23-09-2558]: [14-18 กันยนยน 2558] โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุตำบลกุดธาตุ
[ 02-04-2558]: ต้อนรับนายอำเภอหนองนาคำ นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ
[ 24-03-2558]: โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน
[ 07-11-2557]: ลอยกระทงและการประกวดนพมาศ ประจำปี 2557
[ 18-09-2557]: ตรวจรับงานโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล
[ 29-07-2557]: โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ
[ 28-07-2557]: โครงการปรองดองอบต.ร่วมกับอำเภอหนองนาคำ
[ 15-08-2556]: กีฬาส่วนราชการสัมพันธ์ ประจำปี 2556
[ 15-08-2556]: โครงการศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ ประจำปี 2556
[ 15-08-2556]: โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556
[ 15-08-2556]: กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2556
[ 15-08-2556]: กิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2556
[ 28-03-2556]: วันผู้สูงอายุ ประจำปี 2556
[ 22-03-2556]: กีฬาประจำปี 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ
[ 22-03-2556]: พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ
[ 21-03-2556]: ประชุมประชาคม แผนพัฒนา สามปี พ.ศ. 2557 - 2559
[ 19-03-2556]: วันท้องถิ่นไทย 2556
[ 08-03-2556]: วันพ่อ 2555

page::1 [2] >  :>>
 
www.koodtart.org  © copy right All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537  
| หน้าแรก | webboard | รวมภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา